Scoala de soferi Bucuresti,scoli de soferi,scoli soferi,scoala soferi,Bucuresti,sector 4,PiataSudului,Big Berceni

Inspectia tehnica periodica - ITP

Obligatia efectuarii inspectiilor tehnice periodice, precum si a respectarii periodicitatii acestora, in functie de categoria de autovehicul, revine detinatorului legal al autovehiculului, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica. 

Potrivit Ordonatei nr. 81/2000, categoriile de vehicule supuse inspectiei tehnice periodice si periodicitatea inspectiei tehnice sunt urmatoarele: 
a) autovehicule destinate transportului de persoane care au, in afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune - la 6 luni; 
b) autovehicule destinate transportului de persoane care au, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune - la 2 ani; 
c) autovehicule utilizate  transportul de persoane in regim de taxi, in regim de inchiriere si pentru invatarea conducerii  - la 6 luni si autovehicule speciale ambulanta - la un an; 
d) autovehicule destinate transportului de marfuri, avand o masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - la un an; 
e) remorci si semiremorci avand o masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - la un an; 
f) autovehicule cu cel putin 4 roti, destinate transportului de marfuri, avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg, cu exceptia tractoarelor - la 2 ani; 
g) remorci si semiremorci avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg - la 2 ani; 
h) motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roti si cvadricicluri - la 2 ani; 
i) tractoare avand o masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - la un an; 
j) tractoare avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg - la 2 ani; 
k) remorci si semiremorci apicole - la 3 ani. 
Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, in afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane in regim de taxi, in regim de inchiriere si pentru invatarea conducerii  se supun primei inspectii tehnice periodice la un an, daca la data primei inmatriculari in Romania au fost noi. 

Sanctiuni pentru neefectuarea ITP la termen 

Pe langa amenda contraventionala, in cazul conducerii unui autovehicul care are termenul de valabilitate a inspectiei tehnice periodice expirat, agentul de politie va retine si certificatul de inmatriculare. Politistul ii va elibera conducatorului  o dovada inlocuitoare cu drept de circulatie de 15 zile, in locul certificatului de inamtriculare. 
Certificatul de inmatriculare va fi restituit proprietarului sau utilizatorului vehiculului de catre politia rutiera, la prezentarea de catre acesta unei dovezi din care sa rezulte ca a efectuat Inspectia Tehnica Periodica. 

Inmatricularea poate fi suspendata din oficiu 

Ordonanta de urgenta nr. 189/2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate a introdus posibilitatatea suspendarii din oficiu a inmatricularii autovehiculelor. 
Astfel, pe baza informatiilor trimise de catre Registrul Auto Roman, Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, din cadrul Politiei,  va compara parcul de autovehicule inmatriculate cu cel pentru care au fost indeplinite obligatiile privind efectuarea inspectiei tehnice periodice. 
La implinirea unui termen de 90 de zile de la data expirarii termenului de valabilitate al inspectiei tehnice periodice, se poate suspenda de drept inmatricularea vehiculelor rutiere aflate in aceasta situatie. Suspendarea se aduce la cunostinta proprietarului vehiculului, in scris, de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor sau, dupa caz, de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor la care s-a efectuat inmatricularea. 
Suspendarea inmatricularii va inceta la data la care proprietarul vehiculului prezinta la Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice. 
Conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor a caror inmatriculare a fost suspendata in conditiile Ordonantei de urgenta nr. 189/2005 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei.

Pentru orice fel de informatie,nu ezitati sa contactati .

Inapoi

ClickLink.ro Scoli de soferi Promovare Site - Top123.ro Scoli de soferi Active Search Results TOP-RO - Top siteuri din Romania scolidesoferibucuresti.ro