Scoala de soferi Bucuresti,scoli de soferi,scoli soferi,scoala soferi,Bucuresti,sector 4,PiataSudului,Big Berceni

Asigurarea obligatorie - RCA

    Capitolul III- asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule

      art. 48. - persoanele fizice si cele juridice, care detin autovehicule supuse inmatricularii in romania, sunt obligate sa le asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul romaniei. persoanele care intra pe teritoriul romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate se considera asigurate, in conditiile prezentei legi, daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii: 
       a) poseda documentele internationale de asigurare valabile pe teritoriul romaniei: 
       b) numarul de inmatriculare atesta existenta asigurarii potrivit conventiei bilaterale incheiate intre biroul asiguratorilor de autovehicule din romania si biroul asiguratorilor de autovehicule din tara de origine. fac exceptie de la dispozitiile prezentului articol persoanele fizice si juridice, pe timpul utilizarii autovehiculelor pentru cursele de intreceri, raliuri sau antrenamente, care se pot asigura facultativ pentru astfel de riscuri.

      art. 49. - asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii raspund, in baza legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule, precum si pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil. despagubirile se acorda indiferent de locul in care au fost produse accidentele de autovehicule, atat in timpul mersului, cat si in timpul stationarii. despagubirile se platesc si pentru pagubele produse de existenta sau functionarea instalatiilor montate pe autovehicule, precum si pentru pagubele produse de remorci ori atase.

      art. 50. - despagubirile se acorda pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare si cheltuieli de judecata persoanelor pagubite prin vatamare corporala sau deces, precum si prin avarierea sau distrugerea de bunuri. in caz de vatamare corporala sau deces, despagubirile se acorda pentru persoanele aflate in afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru persoanele aflate in acel autovehicul, numai daca acestea nu erau transportate in baza unui raport contractual existent cu detinatorul autovehiculului respectiv. pentru avarierea sau distrugerea bunurilor, despagubirile se acorda pentru bunurile aflate in afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate in acel autovehicul, numai daca acestea nu erau transportate in baza unui raport contractual existent cu detinatorul autovehiculului respectiv, precum si daca nu apartineau detinatorului ori conducatorului autovehiculului, raspunzator de producerea accidentului.

      art. 51. - despagubirile, astfel cum sunt prevazute la art.49 si 50, se acorda si in cazul in care conducea autovehiculul, raspunzator de producerea accidentului, este o alta persoana decat asiguratul. despagubirile se platesc si atunci cand persoanele pagubite nu au domiciliul, resedinta sau sediul in romania. in cazul de vatamare corporala sau deces al unei persoane ori de avariere sau distrugere de bunuri, se acorda despagubiri daca autovehiculul care a produs accidentul este identificat si asigurat, chiar daca autorul accidentului a ramas neidentificat.

      art. 52. - in cazul in care, pentru acelasi detinator de autovehicul, la data producerii accidentului exista mai multe asigurari valabile, despagubirea se suporta in parti egale de catre toti asiguratorii. asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul despre incheierea unor astfel de asigurari cu alti asiguratori.

      art. 53. - nivelul primelor de asigurare, limita maxima a despagubirilor de asigurare, termenele de plata, sanctiunile si alte elemente cu privire la aplicarea asigurarii se stabilesc prin hotarare a guvernului, la propunerea ministerului finantelor.

      art. 54. - despagubirile se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator ori, in cazul in care nu s-a realizat intelegerea, prin hotarare judecatoreasca pronuntata in romania. in cazurile in care despagubirile nu urmeaza sa fie recuperate potrivit art. 58, conventia prevazuta la alin. 1 poate fi incheiata si de catre conducatorul autovehiculului raspunzator de producerea accidentului, altul decat asiguratul. conventia incheiata numai intre asigurat si persoana pagubita, urmata de o hotarare judecatoreasca de expedient, care consfinteste tranzactia acestora, nu-l obliga pe asigurator la plata. in cazul stabilirii despagubirii prin hotarare judecatoreasca, asiguratii sunt obligati sa se apere in proces. citarea in proces a asiguratorului este obligatorie.

      art. 55. - despagubirile se platesc de catre asigurator nemijlocit persoanelor fizice sau juridice pagubite, in masura in care acestea nu au fost despagubite de asigurat. despagubirile nu pot fi urmarite de creditorii asiguratului. despagubirile se platesc asiguratilor, daca acestia dovedesc ca au despagubit pe cei pagubiti si despagubirile nu urmeaza sa fie recuperate potrivit prevederilor art. 58.

      art. 56. - persoanele care folosesc pe teritoriul romaniei autovehicule inmatriculate in strainatate si nu sunt asigurate in strainatate, potrivit prevederilor art. 48 alin. 2, sau ale caror asigurari expira in timpul aflarii pe teritoriul romaniei, datoreaza primele de asigurare, corespunzator perioadei de la intrarea, respectiv expirarea valabilitatii asigurarii, pana la iesirea autovehiculului din tara. la intrarea si iesirea din tara, organele politiei de frontiera de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a romaniei vor controla documentele de asigurare si vor solicita detinatorului dovada platii primei de asigurare datorate. persoanele neasigurate, care nu pot face, la control, dovada asigurarii ori a platii acesteia, vor fi indrumate sa achite primele datorate la organele le la punctul de control, desemnate in acest scop.

      art. 57. - drepturile persoanelor pagubite prin producerea accidentelor de autovehicule se exercita impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei. aceste drepturi se pot exercita si direct impotriva asiguratorului de raspundere civila, in limitele obligatiei acestuia, stabilita in prezentul capitol, cu citarea obligatorie a celui raspunzator de producerea pagubei. drepturile persoanelor pagubite prin accidente produse de autovehicule detinute de persoane asigurate in strainatate se exercita impotriva asiguratorului prin biroul asiguratorilor de autovehicule din romania, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 48 alin. 2.

      art. 58. - asiguratorul recupereaza sumele platite drept despagubiri de la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, in urmatoarele cazuri: 
       a) accidentul a fost produs cu intentie; 
       b) accidentul a fost produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni savarsite cu intentie, chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau in timpul comiterii altor infractiuni savarsite cu intentie; 
       c) accidentul a fost produs in timpul cand autorul infractiunii savarsite cu intentie incearca sa se sustraga de la urmarire; 
       d) persoana raspunzatoare de producerea pagubei a condus autovehiculul fara consimtamantul asiguratului.

      art. 59. - asiguratii sau reprezentantii acestora sunt obligati sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat in termen de 4 zile lucratoare de la data acestuia, cu exceptia cazurilor de forta majora in care termenul de 4 zile lucratoare incepe de la data incetarii acestora.

Pentru orice fel de informatie,nu ezitati sa contactati .

Inapoi

ClickLink.ro Scoli de soferi Promovare Site - Top123.ro Scoli de soferi Active Search Results TOP-RO - Top siteuri din Romania scolidesoferibucuresti.ro