Scoala de soferi Bucuresti,scoli de soferi,scoli soferi,scoala soferi,Bucuresti,sector 4,PiataSudului,Big Berceni

ANEXĂ PENTRU PROBA PRACTICĂ A EXAMINĂRII AUTO PENTRU OBłINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE
Penalizarea greselilor comise de candidat pentru încălcarea normelor rutiere / neexecutarea ori executarea incorectă a manevrelor impuse /neîndeplinirea obligatiilor ce îi revin potrivit procedurii de examinare
Puncte de penalizare B.

I. PREGĂTIREA SI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI
- neverificarea prin intermediul aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului, a functionării directiei, frânei, a instalatiei de ungere/răcire, a luminilor, a semnalizării, a avertizorului sonor;3
- neverificarea dispozitivului de cuplare si conexiunilor instalatiei de frânare/electrice a catadioptrilor (numai BE); 9 -
- neverificarea elementelor de sigurantă legate de încărcătura vehiculului, fixare, închidere usi / obloane (numai BE); 9 -
- nereglarea scaunului, a oglinzilor retrovizoare, nefixarea centurii de sigurantă, neeliberarea frânei de ajutor; 3
- necunoasterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului. 3
II. COMPORTARE ÎN TRAFIC
MANEVRAREA SI POZIłIA AUTOVEHICULULUI ÎN TIMPUL MERSULUI
- nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea excesivă, folosirea incorectă a treptelor de viteză); 5
- nementinerea directiei de mers; 9
- folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaj; 6
- manevrarea incorectă la încrucisarea cu alte vehicule, inclusiv în spatii restrânse; 6
- întoarcerea incorectă pe o stradă cu mai multe benzi de circulatie pe sens; 5
- manevrarea incorectă la urcarea rampelor / coborârea pantelor lungi, la circulatia în tuneluri; 5
- folosirea incorectă a luminilor de întâlnire / luminilor de drum; 3
- conducerea în mod neeconomic si agresiv pentru mediul înconjurător (turatie excesivă, frânare/accelerare
nejustificate).5
MANEVRE SPECIALE PRIVIND SIGURANłA TRAFICULUI
- executarea incorectă a mersului înapoi; 5
- executarea incorectă a întoarcerii vehiculului cu fata în sens opus prin efectuarea manevrelor de mers înainte si înapoi; 5
- executarea incorectă a parcării cu fata, spatele sau lateral; 5
- executarea incorectă a frânării cu precizie; 5
- executarea incorectă a cuplării / decuplării remorcii la / de la autovehiculul trăgător. (numai BE) 5 -
SCHIMBAREA DIRECłIEI DE MERS SI EFECTUAREA VIRAJELOR
- neasigurarea la schimbarea directiei de mers/ la părăsirea locului de stationare; 9
- executarea neregulamentară a virajelor; 6
- nesemnalizarea sau semnalizarea gresită a schimbării directiei de mers. 6
CIRCULAłIA ÎN INTERSECłII, POZIłII ÎN TIMPUL MERSULUI
- încadrarea necorespunzătoare în raport cu directia de mers indicată; 6
- efectuarea unor manevre interzise (oprire, stationare, întoarcere, mers înapoi); 6
- neasigurarea la pătrunderea în intersectii; 9
- folosirea incorectă a benzilor la intrarea/iesirea de pe autostradă/artere similare; 5
- nepăstrarea distantei suficiente fată de cei care rulează înainte sau vin din sens opus. 9
DEPĂSIREA
- ezitarea repetată de a depăsi alte vehicule; 3
- nerespectarea regulilor de executare a depăsirii ori efectuarea acestora în locuri si situatii interzise. 21
PRIORITATEA
- neacordarea prioritătii vehiculelor si pietonilor care au acest drept (la plecarea de pe loc, în intersectii, sens giratoriu,
statie mijloc de transport în comun prevăzută cu alveolă, statie de tramvai fără refugiu pentru pietoni, trecere de
pietoni);21
- tendinte repetate de a ceda trecerea vehiculelor si pietonilor care nu au prioritate. 6
NERESPECTAREA SEMNIFICAłIEI INDICATOARELOR SI MIJLOACELOR DE SEMNALIZARE
RUTIERĂ
- nerespectarea semnificatiei indicatoarelor / marcajelor / culorilor semaforului (cu exceptia culorii rosii); 9
- nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului / a semnalelor politistului rutier / a semnalelor altor persoane cu
atributii legale similare.21
VITEZA
- depăsirea vitezei maxime admise; 5
- conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în ritmul impus de ceilalti participanti la trafic. 3
CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL
- neîndemânarea în conducerea în conditii de ploaie, zăpadă, mâzgă, polei; 9
- deplasarea cu viteză neadaptată condiŃiilor atmosferice si de drum. 9
NERESPECTAREA NORMELOR LEGALE LA TRECERILE LA NIVEL CU CALE FERATĂ 21
III. ALTE SITUAłII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI „RESPINS”
- prezentarea la examen sub influenta băuturilor alcoolice, substantelor sau produselor stupefiante, a
medicamentelor cu efecte similare acestora sau manifestări de natură să perturbe examinarea celorlalti candidati; 21
- interventia examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent / producerea unui eveniment rutier. 21Inapoi

ClickLink.ro Scoli de soferi Promovare Site - Top123.ro Scoli de soferi Active Search Results TOP-RO - Top siteuri din Romania Jocuri